Vysoké učení technické v Brně, FEKT

You are here

Ing. Jakub Arm

Ing. Jakub Arm's picture
Name: Ing. Jakub Arm
Email:
xarmja00@vutbr.cz
Personal BUT ID:
115139
Office:
SE2.135
Phone:
+420 54114 6449
Pozice 2014 Doktorand prezenčního sudia

Oblasti výzkumu      

embedded systémy - návrh, realizace a programování systémů s mikroprocesory či mikrokontroléry (C/C++)
real-time systémy - aplikace běžící na real-time operačním systému, analýza real-time operačních systémů
fault-tolerant systémy - systémy odolné proti poruchám, funkční bezpečnost
PLC - programování, vizualizace, SCADA/HMI, MES systémy
CNC - návrh (CAD, CAM), realizace, programování, testování
FPGA - programování
programování pro Desktop - C#, Python
programování pro Inernet - Javascript, PHP, HTML5
model based engineering - software model, generování kódu na základě modelu

Department of Control and Instrumentation, Brno University of TechnologyTechnická 3082/12616 00 BrnoCzech RepublicCIN: 00216305, tel.: +420 5 4114-6411