Vysoké učení technické v Brně, FEKT
Přihlásit

Jste zde

Laboratoř

Nadpis: Akreditovaná kalibrační laboratoř (SE1.114b)
Správce laboratoře: doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.
Akreditovaná kalibrační laboratoř pro kalibraci přístrojů měřicích vibrace nebo přístrojů generujících vibrace.

Popis

Akreditované laboratoře | Kontakt | Zkušební laboratoř | Kalibrační laboratoř


Kalibrační laboratoř provádí kalibraci přístrojů měřicích vibrace nebo přístrojů generujících vibrace.
Laboratoř byla akreditována Českým institutem pro akreditaci s označením K2395.

Typy kalibrovaných přístrojů

  • snímače vibrací (s nebo bez zesilovače)
  • měřiče vibrací
  • laserové vibrometry
  • snímače zemětřesení (geofony)
  • kalibrační vibrátory
  • nábojové a napěťové zesilovače

Hlavní charakteristiky

  • Kalibrace v souladu s normami ČSN/ISO 16063-11 a ČSN/ISO 16063-21
  • Frekvenční rozsah pro kalibraci 0,2 Hz až 20 kHz, zesilovače se kalibrují v rozsahu 0,1 Hz až 50 kHz.
  • Rezonančních kmitočty snímačů vibrací jsou testovány do 50 kHz.
  • Hmotnost kalibrovaného snímače je omezena na 1,5 kg pro nízké kmitočty, pro kmitočty nad 160 Hz na 200 gramů.

Detailnější popis možností laboratoře je v příloze k osvědčení. Reálně dosažitelné hodnoty v konkrétním případě jsou omezeny vzájemnou kombinací kmitočtu, hmotnosti snímače, amplitudou kmitů a volbou měřicí metody.

Při stanovování parametrů kalibrace je nutno vycházet z technických parametrů zařízení a fyzikálních vlastností měřených jevů. Požadavky jsou často protichůdné, a proto je při stanovování parametrů kalibrace nutná součinnost zadavatele a metrologa.

Kalibrace je možné provádět nejen v laboratoři, ale i v místě zadané zákazníkem.

Laboratoř je vybavena kalibračním systém Spektra CS18P HF, VLF, který umožňuje primární kalibraci (tj. pomocí laserového interferometru) nebo sekundární kalibraci (srovnání s referenčním snímačem). Pro kalibraci mimo laboratoř se připraví referenční kalibrační sestava z bohatého vybavení laboratoře.

Soupis přístrojů, vybavení

Kalibrační systém Spektra CS18P HF, VLF

Kalibrační systém pro primární kalibraci laserových vibrometrů, referenčních laserových vibrometrů, referenčních snímačů, snímačů vibrací (s nebo bez zesilovače), kalibrátorů a měřičů s velmi nízkou nejistotou kalibrace. Dále systém umožňuje zjištění kmitočtové charakteristiky snímačů od velmi nízkých kmitočtů a možnost hledání rezonančního kmitočtu snímačů vibrací, sekundární kalibraci se sekundárním referenčním standardem, kalibrace snímačů zemětřesení - geofonů, nábojových, napěťových a ICP předzesilovačů.

Ústav automatizace a měřicí techniky, Vysoké učení technické v Brně Technická 3082/12616 00  BrnoČeská Republika IČO: 00216305, tel.: +420 5 4114-6411