Vysoké učení technické v Brně, FEKT

Jste zde

Laboratoř

Nadpis: Laboratoř inteligentních regulátorů (SD2.106)
Správce laboratoře: prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc.
Laboratoř inteligentních regulátorů je vybavena programovatelnými automaty firmy Bernecker & Rainer a slouží pro výuku v oblasti řízení dynamických i sekvenčních procesů.
left
right

Popis

Virtuální prohlídka laboratoře.

 

Tato laboratoř primárně slouží pro účely výuky bakalářského a magisterského studia. Studenti se zde seznámí s široce používanými průmyslovými zařízeními z celého spektra automatizace, jmenovitě s programovatelnými automaty firmy Bernecker & Rainer včetně jejich softwarového rozhraní a obsluhy analogových a logických periférií v reálném čase. Studenti se tematicky profilují na oblast řízení dynamických a rovněž i sekvenčních procesů. Pro účely řízení dynamických systémů, které jsou například zastoupeny levitujícím tělesem ve vzduchovém proudu nebo mnoharozměrovým modelem vysoušecí komory, jsou v bakalářském programu nasazovány praktické struktury diskrétních variant PID regulátorů a následně v navazujícím programu pokročilými typy samo se nastavujícími regulátory. Uvedené varianty musí respektovat reálná omezení, jež jsou součástí procesních celků. Obecně vzrůstající poptávka po úspoře energií je zastoupena fyzikální replikou inteligentního domu, který komplexně pokrývá úlohy sekvenčního i dynamického řízení.

Ústav automatizace a měřicí techniky, Vysoké učení technické v Brně Technická 3082/12616 00  BrnoČeská Republika IČO: 00216305, tel.: +420 5 4114-6411