Vysoké učení technické v Brně, FEKT
Přihlásit

Jste zde

Laboratoř

Nadpis: Zkušební laboratoř CVVOZE (SE1.100)
Správce laboratoře: doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.
Zkušební laboratoř výzkumného centra CVVOZE pro zkoušení klimatické odolnosti a vibrací.

Popis

Akreditované laboratoře | Kontakt | Zkušební laboratoř | Kalibrační laboratoř


Pracoviště pro zkoušky klimatické odolnosti a vibrací je vybaveno klimatickou komorou firmy Vötsch VCV 7060-15 o objemu 600 l a dvouosým vibračním budičem RMS SW8142-24  chlazeným vodou se zesilovačem a řídicím systémem firmy RMS. Zkušební systém umožňuje provádět kombinované zkoušky vlivu teploty, vlhkosti a vibrací dle normovaných postupů. Pracoviště navazuje na výzkum a dlouhodobé zkušenosti zaměstnanců Ústavu automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně v oblasti měření vibrací a vibrodiagnostiky.
K provádění klimatických a vibračních zkoušek výrobků je Zkušební laboratoř CVVOZE akreditována Českým institutem pro akreditaci jako zkušební laboratoř č. 1657 podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Zkoušky klimatické a vibrační odolnosti (chladem, suchým teplem, změnou teploty, vlhkým teplem konstantním nebo cyklickým, vibracemi sinusovými, náhodnými, dle časového průběhu, smíšenými vibracemi a zkoušky kombinované) jsou prováděny dle příslušné části normy ČSN EN 60068-2-xx.

Zkušební systém pro testování environmentálních vlivů na elektronické a mechanické komponenty. Systém se skládá z klimatické komory firmy Vötsch o objemu 600 l a dvouosého vibračního budiče 24 KN chlazeného vodou se zesilovačem a řídicím systémem firmy RMS.
Klimatická komora umožňuje vodorovný pojezd na tři pozice (svislá osa vibračního budiče, vodorovná osa vibračního budiče a mimo vibrační budič) a svislý pojezd v rozsahu umožňujícím nasazení na instalovaný testovaný vzorek o výšce max. 800 mm.
Dvouosý vibrační budič se zesilovačem pro generování definovaných mechanických vibrací sestává z elektrodynamického vibračního budiče s vodním chlazením a kluzného stolu na hydrostatických ložiscích a výkonového zesilovače. Součástí systému je i programovatelná real-time řídicí jednotka a software s předdefinovanými módy a testovacími průběhy mechanických kmitů (sinus, šum a puls (shock), Sine on Random, Random on Random, Time History, Resonance Search, Sweep Sine)

Technické parametry klimatické komory

 • Objem vnitřního zkušebního prostoru: 600 l
 • Teplotní rozsah: -70°C až +180°C
 • Rychlost změny teploty: 15 K/min dle podmínek IEC 60068-3-5
 • Řízená relativní vlhkost v rozsahu: 10% RH - 95% RH
 • Max. ztrátový příkon testovaného zařízení: 3 kW při 20°C
 • Ochrana proti orosení testovaného vzorku

Technické parametry dvouosého vibračního budiče se zesilovačem

 • Průměr armatury: 240 mm
 • Rozměry kluzného stolu: 600x600 mm
 • Frekvenční rozsah vertikálně: 2-2700 Hz; horizontálně: 5-2000 Hz
 • Jmenovitá špičková síla Sinus:24 kN
 • Jmenovitá špičková síla Shock: 40 kN
 • Maximální zatížení vibračního budiče 250 kg
 • Maximální zatížení kluzného stolu 300 kg

Ústav automatizace a měřicí techniky, Vysoké učení technické v Brně Technická 3082/12616 00  BrnoČeská Republika IČO: 00216305, tel.: +420 5 4114-6411