Vysoké učení technické v Brně, FEKT
Přihlásit

Jste zde

Projekt

Označení projektu:
HS18257040Poskytovatel:
VUT

Přístroj pro měření rovnoběžnosti čel šroubové pružiny

Zařízení slouží k měření rovnoběžnosti čel šroubových pružin vzhledem k ose pružiny. Výsledkem měření je informace o odchylce vztažená k průměru pružiny a úhel, který indikuje místo, kde se odchylka nachází. Dále přístroj kontrolkami indikuje splnění/nesplnění nastavené tolerance. Zařízení je napájeno z vestavěného akumulátoru.

Popis

Přístroj byl vyvinut pro společnost Hanácké železárny a pérovny a. s. za účelem měření rovnoběžnosti čel zabroušených šroubových pružin při výrobě. Cílem projektu bylo zkrátit čas potřebný k měření a snížit vliv obsluhy na přesnost měření.

Zvolené řešení využívá kontaktní metodu. Obsluha umístí přístroj namontovaný na speciálním příložníku na čelo měřené pružiny a spustí měření. Výsledkem je odchylka přepočtená na průměr pružiny, úhel indikující směr nejnižšího bodu a dále přístroj kontrolkami indikuje splnění či nesplnění nastavené tolerance.

Princip metody je založen na moderních MEMS inklinometrech, které měří směr vektoru gravitačního zrychlení v rovině měřícího stolu a následně v rovině horního čela pružiny. Pro dosažení nejvyšší přesnosti, dlouhodobé stability a krátkého času přechodu z úsporného do aktivního režimu byl vytvořen pokročilý model snímače.

Technické parametry

Parametr
Hodnota
Vnější průměr pružin 80 až 450 mm
Rozlišení
0,002°
Napájení
Li-ion akumulátor (až 120 hodin)
Krytí
IP65
left
right

Řešitelský team

Ústav automatizace a měřicí techniky, Vysoké učení technické v Brně Technická 3082/12616 00  BrnoČeská Republika IČO: 00216305, tel.: +420 5 4114-6411