Vysoké učení technické v Brně, FEKT
Přihlásit

Jste zde

Projekt

Označení projektu:
CZ.1.07/2.3.00/30.0005

Odpovědný řešitel:
Ing. Lucie Tomešová, řešitel za VUT Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D.

Doba trvání:
2012-2015

Poskytovatel:
MŠMT

Podpora tvorby excelentních tymů mezioborového výzkumu na VUT

Hlavním cílem tohoto celouniverzitního projektu je podpořit tvorbu excelentních týmů na VUT v Brně zapojením nových spolupracovníků z jiných institucí do činnosti výzkumných a vývojových týmů na postdoktorandských pozicích na VUT v Brně s důrazem na internacionalizaci, multidisciplinaritu, intersektorální mobilitu a spolupráci. Využity a podpořeny jsou především synergie mezi jednotlivými VaV...

Popis

Projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. EE2.3.30.0005 s názvem "Podpora tvorby excelentních tymů mezioborového výzkumu na VUT" je zaměřen na vytvoření výzkumných týmů s novými mladými výzkumnými pracovníky (postdoky), kteří budou řízeni svými mentory a na základě účasti těchto mladých vědců na zahraničních odborných akcích souvisejících s tématy jejich výzkumné činnosti budou dále předávat tyto nové zkušenosti ostatním členům výzkumného týmu a dalším pracovníkům a studentům VŠ.

KLÍČOVÉ AKTIVITY

 • KA 01 - Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje, zejména inicializačních pracovních pozic a startovacích pracovních pozic
 • KA02 - Podpora intersektorální mobility, zejména mobility mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem

Projekt je primárně určen akademickým a výzkumným pracovníkům zapojeným do výzkumných projektů, jejichž nositelem je VUT v Brně.

Výzkumný tým Centra výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) se zaměřením na snímače a měřicí techniku:

Postdok: Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D.

Mentor: doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.

Ostatní členové týmu:

 • Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D.
 • Ing. Martin Vágner
 • Ing. Stanislav Pikula
 • Ing. Miroslav Uher
 • Ing. Jiří Fialka
 • Ing. Martin Čala

Vědecko výzkumná činnost týmu:

 • Měřicí technika
 • Měření charakteristik a kalibrace snímačů
 • Zpracování signálu ze snímačových polí
 • Akustická holografie a mikrofonní pole
 • Virtuální instrumentace

Stáže:

 • DTU - Denmark Technical University, Kodaň, Dánsko, 03-06/2013, výzkumná skupina AcousticTechnology, vedená Assoc. Prof. Finn T. Agerkvist
 • UNSW Sydney - University of New South Wales, Sydney, Austrálie, 11-12/2014, výzkumná skupina vedená Assoc. Prof. Nicole J. Kessissoglou

Další činnosti postdoktoranda:

 • Publikace výsledků v zahraničních časopisech a na významných konferencích.
 • Rozvoj akreditované kalibrační laboratoře.
 • Podíl na přípravě VaV projektů (GAČR, 7.RP).

Projekt je řešen na základě smlouvy č. CZ.1.07/2.3.00/30.0005.

Kontaktní osoba

Publikace

 • KLUSÁČEK, S.; FIALKA, J.; BENEŠ, P.; HAVRÁNEK, Z.; PIKULA, S. Measurement of Temperature Dependence in the Piezoelectric Active Element of a Knock Sensor. In Proceedings of 43rd International Congress on Noise Control Engineering. Melbourne, Victoria, Austrálie: The Australian Acoustical Society, 2014. s. 1-7. ISBN: 978-0-909882-04- 4.
 • HAVRÁNEK, Z.; BENEŠ, P.; KLUSÁČEK, S. Comparison of patch acoustic holography methods for confined space. In Proceedings of 43rd International Congress on Noise Control Engineering. Melbourne, Victoria, Austrálie: The Australian Acoustical Society, 2014. s. 1-10. ISBN: 978-0-909882-04- 4.
 • HAVRÁNEK, Z.; BENEŠ, P.; KLUSÁČEK, S. Free- field calibration of MEMS microphone array used for acoustic holography. In Proceedings of the 21st International Congress on Sound and Vibration. International Journal of Acoustic and Vibration. Peking, Čína: 2014. s. 1-8. ISBN: 978-83-62652-66- 2. ISSN: 2329- 3675.
 • KLUSÁČEK, S.; KOPEČNÝ, L.; HAVRÁNEK, Z.; FIALKA, J.; BENEŠ, P. The development and present state of the laboratory for AE sensor calibration at Brno University of Technology. In Proceedings of the AEWG- 56. Salt Lake City, UT, USA: The Acoustic Emission Working Group, 2014. s. 1-10.
 • HAVRÁNEK, Z.; BENEŠ, P. Analysis of operational deflection shapes of the shaker armature near upper frequency limit. In Proceedings of the 20th International Congress on Sound and Vibration. International Journal of Acoustic and Vibration. USA: International Institute of Acoustic and Vibration, 2013. s. 1-8. ISBN: 978-616-551-682- 2. ISSN: 2329- 3675.
 • KLUSÁČEK, S.; FIALKA, J.; BENEŠ, P.; HAVRÁNEK, Z. An Experimental Study of Temperature Effect on Material Parameters of PZT Ceramic Ring Used in Knock Sensors. In Proceedings of the 2013 Seventh International Conference on Sensing Technology. 1. Wellington, New Zealand: Massey University, 2013. s. 874-879. ISBN: 978-1-4673-5221- 5.
 • KLUSÁČEK, S.; FIALKA, J.; HAVRÁNEK, Z.; BENEŠ, P. Experimental methods for testing active element of piezoelectric knock sensor by using temperature dependences. In Proceedings of the 20th International Congress on Sound and Vibration. International Journal of Acoustic and Vibration. US: International Institute of Acoustic and Vibration, 2013.s. 1-7. ISBN: 978-616-551-682- 2. ISSN: 2329- 3675.

Výsledky

Odpovědný řešitel

 • Ing. Lucie Tomešová, řešitel za VUT Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D.

Řešitelský team

Ústav automatizace a měřicí techniky, Vysoké učení technické v Brně Technická 3082/12616 00  BrnoČeská Republika IČO: 00216305, tel.: +420 5 4114-6411