Vysoké učení technické v Brně, FEKT

Jste zde

Skupina

Nadpis: Strojové vidění
Specializace: Výzkum a vývoj metod strojového vnímání, zpracování signálu a obrazu, rozpoznávání a rekonstrukce objektů.
Vedoucí skupiny: Ing. Karel Horák, Ph.D.
left
right

Popis:Panoramic visit to the
Laboratory of computer vision
Courses Processing of Multidimensional Signals
and Computer Vision opened

Výzkum:

 • Průmyslové kamerové systémy - inspekční systémy, bezkontaktní měřicí zařízení, kontrola rozměrů a tvaru výrobků.
 • Dopravní kamerové systémy - monitorování dopravy, přestupkové a dohledové kamerové systémy, asistenční systémy řidiče vozidla.
 • Specializovaný software i hardware - návrh PC řešení, embedded zařízení, FPGA/DSP platformy (NVidia Tesla, Xilinx Spartan/Virtex).
 • Laboratorní měření optických charakteristik - spektroskopická měření, termovizní měření, aktivní i pasivní triangulace, přesná mikroskopická měření.
 • Vědecké a odborné studie - studie proveditelnosti, posouzení technického stavu, smluvní výzkum, účast v národních i mezinárodních projektech a grantech.

Výuka:

 • Zpracování vícerozměrných signálů (bakalářský studijní program) - základní koncepty pořízení a zpracování vícerozměrných signálů, zejména obrazů.
 • Subsystémy PC (bakalářský studijní program) - hardwarové koncepce pro zpracování obrazových dat, architektura PC, výpočetní jednotky FPGA/DSP.
 • Praktické programování v C++ (bakalářský studijní program) - výuka jazyka C++, objektové programování, struktury a třídy, přetěžování operátorů, virtuální metody.
 • Počítačové vidění (magisterský studijní program) - fyzika světla a pořízení obrazu, metody zpracování a rekonstrukce obrazu.
 • Aplikace počítačového vidění (magisterský studijní program) - přechod od teorie strojového vnímání k průmyslovým a dopravním aplikacím počítačového vidění.

 

Partnerské organizace, řešené projekty:

 • Vizuální systémy pro monitorování dopravy - implementovány algoritmy detekce registračních značek, algoritmy detekce dopravního značení pro asistenci řízení vozidla a statistické monitorování dopravy.
 • Defektoskopické systémy - návrh a realizace metod pořízení obrazu a algoritmů jeho zpracování pro detekce vad na materiálu, úspěšně implementováno v celé řadě vizuálních inspekčních systémů transparentních materiálů (ČR, Kazachstán, Rusko, Polsko, Lotyšsko) a netkaných textilií (Pegas Non-wowens).
 • Aktivní a pasivní triangulační techniky - rozvoj teoretického základu pro fotogrammetrii, implementace navržených algoritmů pro rekonstrukci trojrozměrných objektů, aplikace pro kontrolu svaru auto-mobilových disků, klasifikace třídy vozidla při výběru mýtného, rekonstrukce tvaru anodových kapek u kontroly SMD součástek.

Ústav automatizace a měřicí techniky, Vysoké učení technické v Brně Technická 3082/12616 00  BrnoČeská Republika IČO: 00216305, tel.: +420 5 4114-6411