Vysoké učení technické v Brně, FEKT

Jste zde

Rozcestník

Pro zájemce o spolupráci

Ústav automatizace a měřicí techniky se podílí na aplikovaném výzkumu, vývoji i komerčních projektech. Výzkum a vývoj probíhá v pěti vzájemně propojených oblastech: řídicí technika, měřicí technika, průmyslová automatizacerobotika a umělá inteligence a počítačové vidění.

Bližší informace o možnostech spolupráce poskytne tajemník ústavu doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.

Řídicí technika

UAMT VUT

Vedoucí skupiny: prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.

 • Moderní algoritmy řízení elektrických pohonů - řídicí systémy pro bezsnímačové řízení asynchronních a synchronních motorů, vlastní návrh estimátorů otáček a polohy, algoritmy prediktivního, robustního a adaptivního řízení elektrických pohonů.
 • Algebraická teorie řízení - návrh regulačních obvodů s využitím polynomiálních metod.
 • Identifikace parametrů řízených systémů, včetně "blind estimation", využití identifikace pro návrh regulátorů a vyhodnocení činnosti regulační smyčky (již dříve realizováno pro Siemens).

Oblasti možné spolupráce:

Měřicí technika

UAMT

Vedoucí skupiny: doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.

 • Primární i sekundární kalibrace snímačů akustické emise (pro metodu nedestruktivního testování tlakových nádob, potrubí, konstrukčních celků atd.) dle ASTM E1106 (ISO 12713) a NDIS 2109.
 • Měření průtoku pevných částic, např. průtok granulátu v trubce, detekce vzniku sraženin v kapalině a podobné aplikace.
 • Lokalizace zdroj ů hluku v prostředí s odrazy (uzavřené prostory, auta, letadla) dvouvrstvým mikrofonním polem.

Oblasti možné spolupráce:

Průmyslová automatizace

UAMT VUT

Vedoucí skupiny: doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.

 • Fault-tolerant systémy - návrh a analýza systémů s ohledem na vysokou funkčnost a spolehlivost za použití RBD a markovových modelů.
 • Formální metody pro návrh řídicích aplikací - temporální logiky pro verifikaci systémů diskrétních událostí popsané časovanými stavovými automaty. Automatická a poloautomatická implementace formálního návrhu ve 32-bitových operačních systémech reálného času (probíhající výzkum).
 • Senzorové sítě pro monitorování a sběr dat– technologie bezdrátového sběru dat založené na technologiích IEEE 802.15.4 v pásmech 2,4 GHz a 868MHz, nízkopříkonová zařízení (probíhající výzkum, aplikace v systému řízení budov).

Oblasti možné spolupráce:

Robotika a umělá inteligence

Vedoucí skupiny: prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D.

 • Teleprezenční ovládání dálkově řízených strojů. Stereoskopické zobrazení. Rozšířená realita - kombinace CCD obrazu s termovizí, 3D barevné zobrazení - kombinace CCD a 3D proximitního skeneru.
 • Průzkumné robotické systémy pro extrémní podmínky, včetně MIL-STD zkoušek kompatibilních s NATO. Klimatická odolnost (teploty, vlhkost, prach), vibrace a rázy, EMC, chemická odolnost, dekontaminovatelnost, ...
 • Data Mining a predikce v sekvenčních datech - vyhledávání vzorů, pravidel a závislostí v časových řadách za využití statistických metod, algoritmů strojového učení a evolučních technik na výpočetním GRIDu (probíhající výzkum).

Oblasti možné spolupráce:

Počítačové vidění

Vedoucí skupiny: Ing. Karel Horák, Ph.D.

 • Vizuální systémy pro monitorování dopravy - implementovány algoritmy detekce registračních značek, algoritmy detekce dopravního značení pro asistenci řízení vozidla a statistické monitorování dopravy.
 • Defektoskopické systémy - návrh a realizace metod pořízení obrazu a algoritmů jeho zpracování pro detekce vad na materiálu, úspěšně implementováno v celé řadě vizuálních inspekčních systémů transparentních materiálů (ČR, Kazachstán, Rusko, Polsko, Lotyšsko) a netkaných textilií (Pegas Non-wowens).
 • Aktivní a pasivní triangulační techniky - rozvoj teoretického základu pro fotogrammetrii, implementace navržených algoritmů pro rekonstrukci trojrozměrných objektů, aplikace pro kontrolu svaru auto-mobilových disků, klasifikace třídy vozidla při výběru mýtného, rekonstrukce tvaru anodových kapek u kontroly SMD součástek.

Oblasti možné spolupráce:

Ústav automatizace a měřicí techniky, Vysoké učení technické v Brně Technická 3082/12616 00  BrnoČeská Republika IČO: 00216305, tel.: +420 5 4114-6411