Vysoké učení technické v Brně, FEKT

Jste zde

Rozcestník

Pro zájemce o vědu a výzkum

Akreditované laboratoře | Kontakt | Zkušební laboratoř | Kalibrační laboratoř

Akreditované laboratoře Centra pro výzkum a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)

Akreditované laboratoře lokalizované na Ústavu automatizace a měřicí techniky jsou začleněny pod  CVVOZE (Centrum pro výzkum a využití obnovitelných zdrojů energie):

Akreditace pokrývá většinu požadavků z daného oboru.

Objednání služeb laboratoře je možné na uvedených kontaktech. Pracovník laboratoře vypracuje nabídku, která bude vycházet z vašich požadavků a současně bude odpovídat reálným možnostem. Podrobné informace o zkušební a kalibrační laboratoři je možné nalézt v jejich popisu

Kontakt:

Adresa

Ústav automatizace a měřicí techniky
VUT v Brně, FEKT
Technická 3082/12
616 00 Brno
Tel: +420 54114 1152
Fax: +420 5 4114 6451, +420 541 141 123

Vedoucí akreditovaných laboratoří

doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.
E-mail: benesp@feec.vutbr.cz
Tel: +420 54114 6412

Kontakt na zkušební laboratoř

Zkušební technik
Ing. Miroslav Uher
E-mail: uherm@feec.vutbr.cz
Tel: +420 54114 6475

Kontakt na kalibrační laboratoř

Metrolog
Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D.
E-mail: havranek@feec.vutbr.cz
Tel: +420 54114 6379

Metrolog
Ing. Petr Málek, CSc.
E-mail: malek@feec.vutbr.cz
Tel: +420 54114 6429

 

Ústav automatizace a měřicí techniky, Vysoké učení technické v Brně Technická 3082/12616 00  BrnoČeská Republika IČO: 00216305, tel.: +420 5 4114-6411