Vysoké učení technické v Brně, FEKT
Přihlásit

Jste zde

Projekt

Označení projektu:
CZ.1.07/2.3.00/09.0031

Odpovědný řešitel:
doc. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.

Doba trvání:
2010 - 2013

Poskytovatel:
MŠMT

Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických technologií

Projekt Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických technologií CZ.1.07/2.3.00/09.0031 je řešen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Řešení projektu probíhá na Vysokém učení technickém v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav automatizace a měřicí techniky (kde nás najdete) ve...

Popis

Primárním cílem projektu je zdokonalení znalostí zaměstnanců a studentů doktorských studijních programů v oblasti řízení výzkumu, autorského práva a specifických odborných otázek tak, aby tito současní a případně potenciální budoucí pracovníci vědy a výzkumu byli schopni efektivně budovat výzkumné týmy a vést výzkumnou činnost v oblasti řídicích a senzorických systémů.

Projekt sleduje tři hlavní cíle:

 1. Posílení znalostí pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení a organizace výzkumu a vývoje, včetně příslušné legislativy tak, aby byli schopni efektivně vytvářet výzkumné týmy a vést jejich činnost.
 2. Upevnění specifických znalostí pracovníků výzkumu a vývoje a to jak v oblasti teoretických disciplin, tak i aktuálního stavu oboru a progresivních oblastí výzkumu.
 3. Seznámení stávajících a potenciálních pracovníků výzkumu a vývoje v akademické sféře spostupy řízení výzkumu a vývoje v komerčních průmyslových organizacích tak, aby bylo možné efektivně navazovat spolupráci při řešení výzkumných projektů spolu s aplikační sférou.

Předpokládaným výstupem projektu je pak výrazné posílení znalostí pracovníků vědy a výzkumu, kteří následně budou schopni efektivněji přistupovat k řešení náročných výzkumných a vývojových projektů v prostředí aplikační sféry.

Činnost centra byla zahájena 1. ledna 2010, přičemž centrum bude postupně nabízet řadu seminářů a kurzů z oblasti teoretických věd (matematika, fyzika, teorie řízení, měření fyzikálních veličin), aplikačních dovedností (pokročilé metody návrhu embedded systémů, programování DSP, systémy měření) i manažerských znalostí (řízení projektů, autorské právo, finanční řízení a účetnictví). Tyto semináře a kurzy budou primárně určeny pro pracovníky výzkumu a vývoje z vysokých škol a ostatních institucí výzkumu a vývoje, studenty doktorských studijních programů a talentované studenty magisterských studijních programů, jejichž odborná činnost je zaměřena zejména na teorii a aplikaci systémů automatického řízení, metod měření fyzikálních veličin a měřicích systémů. Vzdělávání bude organizováno formou 1 - 3 denních intenzivních kurzů a seminářů zaměřených na specializovaná témata.

Základní aktivity projektu jsou rozděleny do několika skupin:

 1. Kurz "Metody řízení projektů - cesta k efektivitě a úspěchu"
 2. Kurz "Základy práva a ochrany duševního vlastnictví"
 3. Kurz "Finanční řízení projektů a účetnictví"
 4. Kurz "Ekologické inženýrství"
 5. Kurz "Vybrané kapitoly matematiky"
 6. Kurz "Vybrané kapitoly fyziky a mechaniky"
 7. Semináře "Aktuální trendy v řídicí technice"
 8. Semináře "Aktuální trendy v senzorických systémech a metodách měření"
 9. Kurz "Mikroprocesorová technika v embedded systémech - nové trendy a technologie"
 10. Kurz "Moderní trendy vývoje v řídicí technice akčních členů - rozsáhlé použití v průmyslových aplikacích a spotřební elektronice"
 11. Workshop "Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií"
 12. Konzultační činnost

Účast na veškerých akcích centra je v průběhu prvních třech let jeho činnosti bezplatná, veškeré náklady spojené s provozem centra jsou financovány z prostředků ESF a rozpočtu České republiky.

 

Více informací na http://www.crr.vutbr.cz

left
right

Kontaktní osoba

Odpovědný řešitel

 • doc. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.

Ústav automatizace a měřicí techniky, Vysoké učení technické v Brně Technická 3082/12616 00  BrnoČeská Republika IČO: 00216305, tel.: +420 5 4114-6411