Vysoké učení technické v Brně, FEKT

Jste zde

Projekt

Označení projektu:
FR-TI4/642

Odpovědný řešitel:
Doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D.

Doba trvání:
2012-2014

Poskytovatel:
MPO

MISE - využití moderních inteligentních MEMS senzorů pro automatizaci a bezpečnost v budovách

Projekt je zaměřen na ověření nových principů získání dat z MEMS struktur a jiných nových senzorů, které nebyly v minulosti dostupné. Následně budou poznatky využity ke konstrukci jak prototypů nových zařízení, tak k aplikaci nových algoritmů v řízení, diagnostice a zabezpečení, prioritně v oblasti výtahové techniky a inteligentních budov, i když po získaných zkušenost můžeme předpokládat...

Popis

Odpovědný řešitel

  • Doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D.

Ústav automatizace a měřicí techniky, Vysoké učení technické v Brně Technická 3082/12616 00  BrnoČeská Republika IČO: 00216305, tel.: +420 5 4114-6411