Vysoké učení technické v Brně, FEKT
Přihlásit

Jste zde

Projekt

Označení projektu:
SLAM

Odpovědný řešitel:
Jan Klečka


Poskytovatel:
TAČR

Fúze dat z maticových snímačů pro algoritmy SLAM

Výzkum možností zpracování dat z typově odlišných maticových snímačů, pro souběžnou lokalizaci a mapování v prostředí interiéru budov.

Popis

Cílem projektu je návrh a implementace metod pro fúzi dat z různých maticových snímačů a následné efektivní využití takto získané informace pro robustní realizaci algormitnu typu SLAM (souběžná lokalizace a mapování). Předpokládá se, že ve výsledku budou kombinována data z CCD případně IR kamer s daty z různých druhů planárních snímačů vzdálenosti.

Aktuální práce na projektu se soustřeďuje na optimalizaci SLAM algoritmu využívajícího data z 2D laserového scaneru (SICK LMS111) a rešerši metod pro autokalibraci kamery.

left
right

Publikace

KLEČKA, J.; HORÁK, K. 2D Slam for Indoor Environment. In Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014.Brno: Litera, 2014. s. 62-64. ISBN: 978-80-214-4924- 4.

KLEČKA, J. Pořízení a zpracování dat pro 2D a 3D SLAM úlohy robotické navigace. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2014. 67s. Vedoucí diplomové práce byl Ing. Karel Horák Ph.D. 

Odpovědný řešitel

  • Jan Klečka

Řešitelský team

Ústav automatizace a měřicí techniky, Vysoké učení technické v Brně Technická 3082/12616 00  BrnoČeská Republika IČO: 00216305, tel.: +420 5 4114-6411