Vysoké učení technické v Brně, FEKT
Přihlásit

Jste zde

Projekt

Označení projektu:
TE01020197

Odpovědný řešitel:
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., řešitel za VUT prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.

Doba trvání:
2012 - 2019

Poskytovatel:
TAČR

Centrum Aplikované Kybernetiky 3

Centrum aplikované kybernetiky 3 navazuje na předchozí centrum podporované projekty LN00B096 a 1M0567. Koncentruje špičkové výzkumné a aplikační kapacity veřejného a soukromého sektoru za účelem dlouhodobé spolupráce. Vytvoří nové výsledky v oblasti modelování a řízení výroby, distribuce a konverze elektrické energie, v oblasti inteligentní interakce člověk-stroj, v oblasti strojového vnímání a...

Popis

Řešení projektu na VUT probíhá v rámci Středoevropského technologického institutu ve spolurpáci s FEKT ÚAMT. Týmy na VUT v Brně jsou zapojeny do řešení částí

  • WP3 - Vysoce efektivní řízení elektrických strojů  (STI RG2-2, FEKT ÚAMT)
  • WP4 - Teleprezenční mobilní robot pro průzkum v nebezpečných oblastech (STI RG2-2)
  • WP8 - Kamerová zařízení a metody analýzy obrazu pro monitorování dopravy a v průmyslu (FEKT ÚAMT)
  • WP14 - Pokročilé metody řízení mechatronických systémů (STI RG2-2, FEKT ÚAMT)
  • WP15 - Heterogenní teleprezenční mobilní robotická skupina pro speciální použití (STI RG2-2)
  • WP19 - Kamerová zařízení a metody analýzy obrazu pro monitorování dopravy a v průmyslu (FEKT ÚAMT)

Kontaktní osoba

Odpovědný řešitel

  • prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., řešitel za VUT prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.

Řešitelský team

Ústav automatizace a měřicí techniky, Vysoké učení technické v Brně Technická 3082/12616 00  BrnoČeská Republika IČO: 00216305, tel.: +420 5 4114-6411