Vysoké učení technické v Brně, FEKT

Jste zde

Projekty

Označení projektu:

HS18257040Poskytovatel:

VUT

Přístroj pro měření rovnoběžnosti čel šroubové pružiny

Zařízení slouží k měření rovnoběžnosti čel šroubových pružin vzhledem k ose pružiny. Výsledkem měření je informace o odchylce vztažená k průměru pružiny a úhel, který indikuje místo, kde se odchylka nachází. Dále přístroj kontrolkami indikuje splnění/nesplnění nastavené tolerance. Zařízení je napájeno z vestavěného akumulátoru.

Označení projektu:

SEG

Odpovědný řešitel:

Karel Horák


Poskytovatel:

VUT

Vizuální systém pro hodnocení segregací

Hodnocení materiálové nehomogenity u kotoučů s vyválcovanými dráty.

Ústav automatizace a měřicí techniky, Vysoké učení technické v Brně Technická 3082/12616 00  BrnoČeská Republika IČO: 00216305, tel.: +420 5 4114-6411