Vysoké učení technické v Brně, FEKT

Jste zde

Projekty

Označení projektu:

bppc-2014

Odpovědný řešitel:

Ing. Petr Petyovský

Doba trvání:

2014-2014

Poskytovatel:

VUT

Vizualizace práce studentů ve výuce programování

Cílem úkolu je vizualizovat časový postup a množství práce vykonané studenty během semestru v kurzu programování v jazyce C++ (BPPC) při řešení jejich ročníkového projektu.

Označení projektu:

DAPHNIA

Odpovědný řešitel:

Karel Horák


Poskytovatel:

IGA

Vizuální monitorování vodních organismů pro určení toxicity vody

Kamerová kontrola aktivity vodních organismů Daphnia magna (vodní blecha) a Lemna minor (okřehek menší) pro určení ekotoxicity vody.

Označení projektu:

HS18257040Poskytovatel:

VUT

Přístroj pro měření rovnoběžnosti čel šroubové pružiny

Zařízení slouží k měření rovnoběžnosti čel šroubových pružin vzhledem k ose pružiny. Výsledkem měření je informace o odchylce vztažená k průměru pružiny a úhel, který indikuje místo, kde se odchylka nachází. Dále přístroj kontrolkami indikuje splnění/nesplnění nastavené tolerance. Zařízení je napájeno z vestavěného akumulátoru.

Označení projektu:

SLAM

Odpovědný řešitel:

Jan Klečka


Poskytovatel:

TAČR

Fúze dat z maticových snímačů pro algoritmy SLAM

Výzkum možností zpracování dat z typově odlišných maticových snímačů, pro souběžnou lokalizaci a mapování v prostředí interiéru budov.

Označení projektu:

3dpanoPoskytovatel:

VUT

Virtuální prohlídka laboratoří

Prohlédněte si vybrané laboratoře UAMT prostřednictvím virtuální prohlídky ve 3D.

Označení projektu:

bp-mobilni-robot-2014

Odpovědný řešitel:

Loránt Bugár

Doba trvání:

2013-2014

Poskytovatel:

VUT

Mobilní robot

V bakalářské práci student Loránt Bugár navrhnul a realizoval řídicí systém dálkově ovládaného mobilního robotu. Řídicí systém využívá operační systém reálného času a je implementován na vestavném mikrokontroléru s architekturou ARM.

Označení projektu:

TA02010864

Odpovědný řešitel:

doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D.

Doba trvání:

2012-2015

Poskytovatel:

TAČR

Výzkum a vývoj filtroventilační jednotky pro ochranu osob před chemickými látkami, prachem a biologickou nákazou u prostředků osobní ochrany

Cílem projektu je výzkum a vývoj zcela nového typu komplexního ochranného systému ochranných dýchacích masek pro použití v nebezpečných prostorách včetně integrovaného lokalizačního systému na nejmodernější technické úrovni. Hlavní myšlenkou projektu je zajistit maximální možnou ochranu uživatelů nezávisle na vlivech okolního prostředí a v případě poruchy či mimořádné události zajistit okamžité vyslání varovného hlášení s určením polohy...

Označení projektu:

TA03020907

Odpovědný řešitel:

doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D.

Doba trvání:

2013-2015

Poskytovatel:

TAČR

REVYT - Rekuperace ztrátové energie výtahu pro jeho klidovou spotřebu

Doplnění modernizovaných a rekonstruovaných osobních výtahů převážně v obytných domech samostatnou jednotkou využívající energie vznikající v pohonu při brzdění výtahového stroje a řídící elektroniky, a to k zlepšení energetických vlastností spotřeby modernizovaných výtahů v klidovém režimu. Instalováním jednotky na modernizované výtahy pak dosažení výrazného omezení spotřeby elektrické energie modernizovaných a rekonstruovaných výtahů v...

Označení projektu:

FR-TI4/642

Odpovědný řešitel:

Doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D.

Doba trvání:

2012-2014

Poskytovatel:

MPO

MISE - využití moderních inteligentních MEMS senzorů pro automatizaci a bezpečnost v budovách

Projekt je zaměřen na ověření nových principů získání dat z MEMS struktur a jiných nových senzorů, které nebyly v minulosti dostupné. Následně budou poznatky využity ke konstrukci jak prototypů nových zařízení, tak k aplikaci nových algoritmů v řízení, diagnostice a zabezpečení, prioritně v oblasti výtahové techniky a inteligentních budov, i když po získaných zkušenost můžeme předpokládat využitelnost i v dalších oblastech.

Označení projektu:

CZ.1.07/2.3.00/09.0031

Odpovědný řešitel:

doc. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.

Doba trvání:

2010 - 2013

Poskytovatel:

MŠMT

Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických technologií

Projekt Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických technologií CZ.1.07/2.3.00/09.0031 je řešen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Řešení projektu probíhá na Vysokém učení technickém v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav automatizace a měřicí techniky (kde nás najdete) ve spolupráci s řadou externích lektorů.

Stránky

Ústav automatizace a měřicí techniky, Vysoké učení technické v Brně Technická 3082/12616 00  BrnoČeská Republika IČO: 00216305, tel.: +420 5 4114-6411