Vysoké učení technické v Brně, FEKT

Jste zde

Studium na UAMT

Dny otevřených dveří v akademickém roce 2019/20

Studijní obory

Ústav automatizace a měřicí techniky nabízí studijní programy:

Automatizační a měřicí technika (BPC-AMT), Bc.
Kybernetika, automatizace a měření (M1-KAM), Ing.
Kybernetika, automatizace a měření (PP-KAM), Ph.D.

Studijní programy jsou zaměřené na oblast řídicí techniky, měřicí techniky, průmyslové automatizace, robotiky, umělé inteligence a počítačového vidění. Jedná se o moderní oblasti se širokým uplatněním. Zabýváme se především:

 • řídicími a informačními systémy,
 • aplikovanou informatikou,
 • měřicími a testovacími systémy,
 • snímači,
 • automatizací technologických procesů,
 • Průmysl 4.0,
 • robotikou a umělou inteligencí,
 • počítačovým viděním,
 • kybernetikou a biokybernetikou.

   

V našich oborech Vás naučíme, jak lze pomocí počítačů ovládat reálný svět kolem nás, jak změřit parametry okolního světa. V současnosti jen málo věcí funguje bez řídicích a informačních systémů.  Naleznete je v automobilech, výrobních linkách v průmyslu, spotřební elektronice, při testování hotových výrobků, řízení energetických sítí. Zkrátka řídicí systémy a měřicí systémy najdete všude. Obory jsou ideálním propojením elektrotechniky a informatiky.

B-AMT 2017/2018 - studijní příručka oboru Automatizační a měřicí technika (historie)
M1-KAM 2017/2018 - studijní příručka oboru  Kybernetika, automatizace a měření (historie)

Dny otevřených dveří na UAMT.

 

Proč studovat naše obory?

 1. Stanete se odborníkem v trvale perspektivním technickém oboru. Naučíme vás počítačem měřit, vyhodnocovat a řídit svět okolo vás.
 2. Obory vyučované našim ústavem jsou multidisciplinární.
 3. Naleznete snadno uplatnění na trhu práce!
 4. Budete studovat a pracovat ve špičkově vybavených laboratořích.
 5. Jako studenti máte možnost podílet se na řešení vědeckých problémů.
 6. Budou vás vyučovat pedagogové s bohatými zkušenostmi nejen pedagogickými, ale i odbornými.

 

Naše laboratoře

Ústav má celkem 31 laboratoří, ve kterých probíha výuka a vědeckovýzkumná činnost:
- virtuální prohlídky vybraných laboratoří,
- Kutárna.

 

   

Studentské práce a studenti

Samostatná bakalářská nebo diplomová práce studenta řeší jím vybraný problém z nabídky zadání ústavu nebo praxe. Témata samostatných prací vycházejí ze zaměření ústavu a jsou z oblasti řídicí techniky, měřicí techniky, robotiky, umělé inteligence, procesní automatizace a počítačového vidění.

Nejlepší absolventi magisterského studijního oboru Kybernetika, automatizace a měření v akademickém roce:

2013-14: Top 10 - absolventi oboru KAM
2014-15: Top 10 - absolventi oboru KAM
2015-16: Top 10 - absolventi oboru KAM
2016-17: Top 10 - absolventi oboru KAM
2017-18: Top 10 - absolventi oboru KAM
2018-19: Top 10 - absolventi oboru KAM
2019-20: Top 10 - absolventi oboru KAM

Nejlepší absolventi bakalářského studijního oboru Automatizační a měřicí technika v akademickém roce:

2012-13: Top 10 - absolventi oboru AMT
2013-14: Top 10 - absolventi oboru AMT
2014-15: Top 10 - absolventi oboru AMT
2015-16: Top 10 - absolventi oboru AMT
2016-17: Top 10 - absolventi oboru AMT 
2017-18: Top 10 - absolventi oboru AMT
2018-19: Top 10 - absolventi oboru AMT
2019-20: Top 10 - absolventi oboru AMT

Trh práce / odborná praxe

Nabídky zaměstnání a odborných praxí pro studenty oboru KAM

Pořádané aktivity pro základní a střední školy

Seznam pořádaných aktivit

Ústav automatizace a měřicí techniky, Vysoké učení technické v Brně Technická 3082/12616 00  BrnoČeská Republika IČO: 00216305, tel.: +420 5 4114-6411