Vysoké učení technické v Brně, FEKT

Jste zde

Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D.

Obrázek uživatele Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D.
Jméno: Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D.
E-mail:
kaczmarczyk@feec.vutbr.cz
Osobní číslo VUT:
89117
Pracovna:
SE2.134
Telefon:
+420 541 146 395

Vzdělání:

2015   Doktorský studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie (prezenční/kombinovaný) (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické, Brno, Česká republika)
2009 Department of Computer Science, Aalborg University, Dánské království (studijní stáž, 5 měsíců)
2008 Magisterský studijní obor Kybernetika, automatizace a měření (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické, Brno, Česká republika)
2006 Bakalářský studijní obor Automatizace a měření (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické, Brno, Česká republika)

Praxe:

od 2011 Junior Researcher – Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické, Brno, Česká republika
2008-2012 Vývojový pracovník ve společnosti AMiT spol. s.r.o. (www.amit.cz)

Publikace:

KACZMARCZYK, V.; FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z. Thermostatically controlled appliances in the Home Area Network model. Proceedings on 14h IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Brno: 2016. p. 251-257. ISSN: 2405-8963.
KACZMARCZYK, V.; FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z.; ARM, J. Client side data encryption/ decryption for web application. In Proceedings on 14h IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016 (Preprint). IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Brno: 2016. p. 245-250. ISSN: 2405-8963.
KACZMARCZYK, V.; BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P. Optimal Scheduling of Domestic Appliances via MILP. ENERGIES, 2015, vol. 8, no. 1, p. 217-232. ISSN: 1996- 1073. IF: 1,602 (2013); 1,865 (2011); 1,130 (2010). URL: http://www.mdpi.com/1996-1073/8/1/217.
KACZMARCZYK, V.; FIEDLER, P.; BRADAC, Z.; FRANEK, L.; PASEK, J.: Simulator for optimal scheduling of domestic appliances. Programmable devices and Embedded systems, 2015, vol. 13, p. 1-6. ISSN: 1474- 6670.
KACZMARCZYK, V.: BEMSimulator; Building Energy Manager Simulator. SE\-2.134, Vysoké učení technické v Brně, Technická 12, Brno. URL: http://www.ceitec.cz/accus/bemsimulator/. (software)
KACZMARCZYK, V.; FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z.; ŠÍR, M. Communication Model of Home Area Network Devices. In Recent Researchers in Environmental & Geological Sciences. Kos, Greece: WSEAS press, 2012. p. 115-120. ISBN: 978-1-61804-110- 4.
BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P.; KACZMARCZYK, V.; ŠÍR, M. Object Model of Home Area Network Devices. In Recent Researchers in Environmental & Geological Sciences. Kos, Greece: WSEAS Press, 2012. p. 121-126. ISBN: 978-1-61804-110- 4.
KACZMARCZYK, V.; FIEDLER, P.; ŠTOHL, R.; BRADÁČ, Z. Electric vehicles charger as a part of home area network. In Proceedings of 11th IFAC/ IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Brno: 2012. p. 149-154. ISBN: 978-3-902823-21- 2.
KACZMARCZYK, V.; ŠTOHL, R.; FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z. Home Coordinator for Smart Grids, Basic theory and approaches. In Proceedings of the 2012 13th International Carpathian Control Conference (ICCC). 1. Košice, Slovakia: ICCC, 2012. p. 254-258. ISBN: 978-1-4577-1866- 3.

Zapojení do projektů:

od 2017 TA, MONSAD
od 2016 MPO TRIO FV10698 - Výzkum a vývoj Inteligentního Nízkohlučného Mikromotoru (INM)
2015-2016 TA04021653, Automatický dozorce, řešitel: doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D.
2013-2015 ARTEMIS 333020, Adaptive Cooperative Control in Urban (sub) Systems (ACCUS), řešitel: prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.
2012-2015 TA02010864, Výzkum a vývoj filtroventilační jednotky pro ochranu osob před chemickými látkami, prachem a biologickou nákazou u prostředků osobní ochrany, řešitel: doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D.
2011-2014 ARTEMIS 269374, Internet of Energy for Electric Mobility, řešitel: doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.
2010-2013 FR-TI1/528, Komplexní a inteligentní správa bytových domů (KAIS), řešitel: doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D.
2012 FRVŠ 2493/G1, Laboratorní modely pro výuku programování PLC, řešitel: Ing. Michal Šír.
2011           FRVŠ 1739/G1, Řídicí systém pro laboratorní model destilační kolony, řešitel: Ing. Václav Kaczmarczyk.

Ústav automatizace a měřicí techniky, Vysoké učení technické v Brně Technická 3082/12616 00  BrnoČeská Republika IČO: 00216305, tel.: +420 5 4114-6411