Vysoké učení technické v Brně, FEKT
Přihlásit

Jste zde

Výsledek

Nadpis: Elektronický senzor proudu s digitalizovaným výstupním signálem
Kategorie výsledku:
Prototyp
Projekt: Systém chránění sítě VN s využitím senzorů proudu a napětí se standardizovaným digitálním výstupem IEC 61850-9-2
Rok zveřejnění:
2014

Popis

Prototyp elektronického senzoru proudu (ECT) s Rogowského cívkou obsahující analogové předzpracování signálů a digitalizační část s A/D převodníkem a hradlovým polem FPGA pro zpracování a přenos měřených hodnot ze senzoru digitálním rozhraním do nadřazeného systému (slučovací jednotky).

Vlastnosti ECT s digitalizovaným výstupním signálem:

- 1 vstupní kanál pro zpracování standardizovaného výstupu Rogowského cívky s napětím 150mV/Ijm, rozsah do 65xIjm
- chyba měření a navazující rozlišení A/D převodu méně než 0,5%, rychlost vzorkování 102,4 kHz
- digitální zpracování v FPGA, obvod měření teploty vinutí snímací cívky
- digitální přenos metalickým (případně optickým) vedením - UART 4Mbit/s

left
right

Licence

Udělení licenčních práv se řídí Smlouvou o spolupráci ev. č. 1818000 09243 podepsanou mezi ABB s.r.o. a VUT v Brně dne 25.2.2013.

Pro využití výsledků platí:

Smluvní strana je oprávněna k nevýhradnímu bezúplatnému užití výsledků ve vlastnictví druhé smluvní strany, pokud jsou nezbytné pro užívání výsledků projektu vlastněných touto smluvní stranou. Pro ostatní účely je smluvní strana oprávněna získat nevýhradní licenci za obvyklých tržních podmínek. Výsledky ve společném vlastnictví smluvních stran je oprávněna samostatně užívat každá smluvní strana. Pro poskytnutí licence nebo podlicence třetí osobě je nutno souhlasu obou smluvních stran.

Ústav automatizace a měřicí techniky, Vysoké učení technické v Brně Technická 3082/12616 00  BrnoČeská Republika IČO: 00216305, tel.: +420 5 4114-6411