Vysoké učení technické v Brně, FEKT
Přihlásit

Jste zde

Výsledek

Nadpis: SFIO TOOLBOX pro procesory Infineon AURIX TC275/7
Kategorie výsledku:
Autorizovaný software
Projekt: MotorBrain - Nanoelectronics for Electric Vehicles Intelligent Failsafe PowerTrain
Rok zveřejnění:
2014

Popis

Software umožňuje simulaci PIL (Processor In the Loop) v procesorech AURIX firmy Infineon. Testovaný kód v PIL simulaci může být napsán ručně, nebo může být vygenerován v Matlabu nástroji pro automatické generování kódu. Jedná se o rozšíření původního SFIO TOOLBOXU, který byl vytvořen pro procesory firmy Freescale, na rodinu procesorů AURIX firmy Infineon. V rámci rozšíření byly naprogramovány funkce pro komunikaci po sériové lince a po rozhraní CAN. S využitím periferie GPT12 byly naprogramovány funkce pro měření času běhu testovaných funkcí. Dále byly vytvořeny podpůrné funkce pro ladění, které umožní přerušit běh programu na straně cílového procesoru ze Simulinkovského schématu.   

Obr. 1: Knihovna bloků v Simulinku pro PIL simulaci

Technické parametry:

Software obsahuje následující části

  • Sada funkcí v prostředí Matlab pro automatické vygenerování šablony funkce v jazyce C
  • Knihovnu bloků pro PIL simulaci v prostředí Matlab Simulink
  • Zkompilovanou knihovnu funkcí pro procesory Infineon Aurix
  • Předchystané funkce pro komunikaci po sériové lince a po CAN rozhraní a pro měření doby spuštění testovaného kódu
  • Sada ukázkových příkladů použití software pro vývojovou desku AURIX application Kit s procesorem TC275
  • Uživatelskou příručku v pdf formátu

Obr. 2: Ukázka použití software pro ověření správnosti výpočtu funkce atan2, která byla optimalizována na rychlost výpočtu.

Vznik software:

Softwarový nástroj vznikl v rámci řešení evropského projektu Eniac - MotorBrain - Nanoelectronics for Electric Vehicles Intelligent Failsafe PowerTrain a v rámci projektu STI CEITEC

Přesné umístění:

Software je využíván na pracovišti Ústavu automatizace a měřicí techniky, Technická 3082/12, 616 00 Brno.

Licence

Po dobu řešení projektu MotorBrain byl tento software licencován vybraným spoluřešitelům. 

Ústav automatizace a měřicí techniky, Vysoké učení technické v Brně Technická 3082/12616 00  BrnoČeská Republika IČO: 00216305, tel.: +420 5 4114-6411