Vysoké učení technické v Brně, FEKT
Přihlásit

Jste zde

Laboratoř

Nadpis: Laboratoř měření neelektrických veličin (SE1.116)
Správce laboratoře: doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.
Laboratoř měření neelektrických veličin slouží primárně pro účely výuky v předmětech Měření fyzikálních veličin (BMFV) a Snímače neelektrických veličin (MSNV).
left
right

Popis

Laboratoř měření neelektrických veličin je jednou z pěti laboratoří, které je možné si prohlédnout v 360° 3D panoramatickém pohledu.

Tato laboratoř primárně slouží pro účely výuky bakalářského a magisterského studia v předmětech BMFV (měření fyzikálních veličin) a MSNV (snímače neelektrických veličin). Studenti se zde seznámí s principy činnosti různých typů čidel a senzorů, praktickým měřením se seznámí s jejich vlastnostmi a provedou vlastní vyhodnocení výhod a nevýhod daného principu měření. Cvičení jsou zaměřena na klasické snímače a senzory, jako jsou odporové a polovodičové snímače teploty, snímače otáček, tenzometrické snímače, kapacitní snímače, snímače vibrací, snímače ionizujícího záření, snímače vodivosti, fotoelektrické snímače polohy, magnetoelektrické snímače, indukčnostní snímače polohy LVDT či ultrazvukový snímač vzdálenosti. Principiální vysvětlení funkce snímače je doplněno demonstračním měřením, kde je obvykle využito průmyslově používaných snímačů.

Ústav automatizace a měřicí techniky, Vysoké učení technické v Brně Technická 3082/12616 00  BrnoČeská Republika IČO: 00216305, tel.: +420 5 4114-6411