Vysoké učení technické v Brně, FEKT

Jste zde

O ústavu

Ústav automatizace a měřicí techniky (UAMT), do roku 1992 Katedra automatizace a měřicí techniky, byl založen v roce 1960, když se ukázalo, že praxe naléhavě potřebuje odborníky na řídící, měřicí a výpočetní techniku. V roce 1965 se od něj oddělila skupina zaměřená na výpočetní techniku a založila Katedru samočinných počítačů (nyní Fakulta informačních technologií).

V současné době UAMT vychovavá vysokoškolsky kvalifikované odborníky v bakalářském studijním programu (ukončení s titulem bakalář Bc.) oboru Automatizační a měřicí technika, magisterském studijním programu (ukončení s titulem inženýr Ing.) oboru Kybernetika, automatizace a měření a v doktorandském studijním programu oboru Kybernetita a informatika (ukončení s titulem doktor zkr. Ph.D.).

Během bakalářského a magisterského studia se studenti specializují v těchto zaměřeních:

  • Řídicí technika
  • Měřicí technika
  • Průmyslová automatizace
  • Průmysl 4.0
  • Robotika a umělá inteligence
  • Strojové vidění
  • Systémové inženýrství
  • Biomedicinské inženýrství

Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně – průkopník nových trendů v kybernetice

 

Historie ústavu

Převzato z publikace Otakar Franek „Dějiny vysokého učení technického v Brně 1945-1975“, nakladatelství Blok v Brně, 1975, první vydání, 3000 výtisků, 508/21,857  47-029-75

Katedra automatizace a měřicí techniky

Již v roce 1958 vznikl na tehdejší Energetické fakultě naší školy obor „Měřicí a řídicí technika“. První posluchači přišli ze IV. ročníku VAAZ a jejich výuce se věnovali interní členové katedry (ing. Matyáš a ing. Zehnula) i externí učitelé Vojenské akademie (prof. ing.Jan Švec, doc. ing. Jan Blatný, plk.doc. ing.Miroslav Bobek). Katedru radiotechniky, automatizace a řídicí techniky externě spravoval prof.ing. Jan Kalendovský. Teprve po založení samostatné elektrotechnické fakulty v listopadu 1960 mohlo dojít k vytvoření specializované Katedry automatizace a měřicí techniky. Novou katedru spravoval až do roku 1964 prof.ing. Kalendovský, který ji doplnil novými interními učiteli, instruktory a techniky. Vedení katedry převzal pak doc.ing. Jan Blatný. Překotný rozvoj oboru si však brzy vynutil další diferenciaci a rozdělení na Katedru automatizace a měřicí techniky v čele s prof.ing.Janem Švecem a Katedru samočinných počítačů, kterou založil doc.ing. Jan Blatný.

            Vlastní historie Katedry automatizace a měřicí techniky, její rozvoj a stabilizace začíná tedy teprve od r. 1965. Členové katedry vyučují základním předmětům oboru „Technická kybernetika“ a speciálním předmětům odborné orientace „Řídicí a měřicí technika“. V odborné orientaci „Řídicí technika“ přednáší a cvičí učitelé předměty: Teorie řízení III, Logické obvody pro řízení, Navrhování regulací I a II, Návrh a konstrukce regulačních zařízení, Regulátory, Systémové inženýrství;  a pro odbornou orientaci „Měřicí technika“ předměty: Speciální přístroje, Navrhování převodníků neelektrických veličin, Navrhování elektronických měřicích přístrojů, Návrh a konstrukce měřicích přístrojů, Teorie a automatizace měření a Navrhování telemechanizačních zařízení. Kromě toho katedra ještě zabezpečuje výuku specializovaných předmětů pro obory „Elektrotechnologie“, „Silnoproudou elektrotechniku“ a  „Sdělovací elektrotechniku“.

            Z původního sídla v budově na Antonínské ulici č. 1 se katedra během roku 1967 přestěhovala do rekonstruovaného areálu bývalé „Kadetky“ na Božetěchově ul. č. 2. Katedra se postupně vybavila a dnes má k dispozici 14 laboratoří.

            Zatímco v prvém roce své existence měla pouze 4 učitele, a hodnota jejího technického vybavení nepřesahovala čtvrt miliónu Kč, měla v roce 1973 katedra: 16 učitelů, 1 vědeckého pracovníka, 8 technických a administrativních pracovníků a hodnota jejího vybavení stoupla na 10 mil. Kč. Přesto však rostoucí počet posluchačů a omezené přijímání pracovních sil vyvolalo potřebu zaměstnávat ve zvýšené míře externí učitele, takže v roce 1973 působilo na katedře 50 externích učitelů, kteří vedli numerická a laboratorní cvičení a zčásti i konstrukční práce a diplomní projekty. V letech 1961 – 1973 vychovala katedra 829 absolventů denního a 258 absolventů dálkového studia. Katedra se věnuje také školení aspirantů v oborech Technická kybernetika a měřicí technika. Vyškolila s úspěchem 10 aspirantů a v následujícím roce dalších 25 aspirantů.

Akademický rok 2019/20 - zaměstnanci a doktorandi (Historie)

UAMT 2020

Sportovní aktivity

Ústav automatizace a měřicí techniky, Vysoké učení technické v Brně Technická 3082/12616 00  BrnoČeská Republika IČO: 00216305, tel.: +420 5 4114-6411