Vysoké učení technické v Brně, FEKT

Jste zde

Projekty

Označení projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015727

Odpovědný řešitel:

Ing. Antonín Žák, Ph.D. (DEK a.s.)

Doba trvání:

2020-2022

Poskytovatel:

MPO

DEK FUTURE BUILDING

V rámci projektu DEK FUTURE BUILDING probíhají výzkumy, které umožní rozvoj moderních stavebních metod, materiálů a stavebních systémů a přispějí ke zkvalitnění staveb se zaměřením na ekologické stavění.

Označení projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010376

Odpovědný řešitel:

Ing. Radek Polák, C.G.T. s.r.o., řešitel za VUT Ing. Ilona Janáková, Ph.D.

Doba trvání:

2017-2020

Poskytovatel:

MPO

Osvětlovací soustavy s definovanými charakteristikami pro průmyslové kamerové systémy a výkonné osvětlovací soustavy

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program MPO Aplikace. Je zaměřen na průmyslové kamerové systémy a výkonné osvětlovací soustavy určené nejen pro zpracovatelský průmysl. Výstupem projektu budou funkční vzorky jednotlivých zařízení, ověřená technologie a poloprovoz výroby těchto systémů a řídicí software.

Označení projektu:

ENPUR

Odpovědný řešitel:

prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.

Doba trvání:

2014-2018

Poskytovatel:

MŠMT

LO1210 - Energie v podmínkách udržitelného rozvoje (ENPUR)

Hlavními cíli projektu jsou: A. podpořit základní výzkum v oblasti výroby, přeměny, přenosu, skladování a efektivního využití elektrické energie v podmínkách udržitelného rozvoje; B. umožnit další kariérní rozvoj zejména mladých talentovaných výzkumných pracovníků; C. prohloubit spolupráci s aplikační sférou v regionu působnosti, zintenzivnit zapojení do mezinárodní spolupráce; D. vytvořit prostředí pro efektivní využití a provoz...

Označení projektu:

TA03011279

Odpovědný řešitel:

Ing. Jiří Habanec, ViDiTech spol. s r. o., řešitel za VUT doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.

Doba trvání:

2013-2015

Poskytovatel:

TAČR

Modulární systém pro provozní on-line diagnostiku vibrací točivých strojů s inteligentní detekcí a vyhodnocováním poruchových stavů

Záměrem projektu je výzkum a vývoj modulárního systému pro provozní on-line diagnostiku vibrací točivých strojů s inteligentní detekcí a vyhodnocováním poruchových stavů. Nová koncepce řešení má za cíl zvýšit přidanou hodnotu přístrojové techniky zavedením společné HW platformy a konfigurovatelných SW modulů s vestavěnou inteligencí pro typizované aplikační oblasti vibrodiagnostiky.

Označení projektu:

TE02000202

Odpovědný řešitel:

doc. Ing. Antonín Platil, Ph.D., ČVUT Praha, řešitel za VUT doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.

Doba trvání:

2014-2019

Poskytovatel:

TAČR

Pokročilé senzory a metody zpracování senzorových dat

Centrum kompetence Pokročilých senzorů je sdružením českých výrobců senzorů a senzorových systémů a výzkumných institucí. Centrum vyvine pokročilé senzory a metody zpracování senzorových dat pro široké spektrum průmyslových aplikací. Aplikace zahrnují pokročilé senzory a metody pro navigaci v oblasti letectví a kosmonautiky i na železnici a senzory pro monitorování strukturního stavu budov. Cílem centra je vyvíjet pokročilá senzorová řešení až...

Označení projektu:

ISIP

Odpovědný řešitel:

Ing. Peter Honec, Ph.D.

Doba trvání:

2013-2015

Poskytovatel:

TAČR

Integrovaný systém Inteligentního Parkování

Projekt se zabývá výzkumem, návrhem a pilotním ověřením tzv. Integrovaného Systému Inteligentního Parkování.

Označení projektu:

TA03010444

Odpovědný řešitel:

Ing. Roman Pernica, ABB s.r.o. Brno, řešitel za VUT Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D.

Doba trvání:

2013-2016

Poskytovatel:

TAČR

Systém chránění sítě VN s využitím senzorů proudu a napětí se standardizovaným digitálním výstupem IEC 61850-9-2

Tento projekt se zabývá digitalizací měření dle standardu IEC 61850-9-2, která přináší do oblasti chránění a řízení rozvodných zařízení nové možnosti a to při značných materiálových úsporách oproti klasickému řešení. Záměrem projektu je vyvinout unikátní zařízení pro digitalizaci výstupního signálu senzorů proudů a napětí ve formě funkčního vzorku parametrizovatelné slučovací jednotky a ve spojení s průmyslově vyráběnými senzory vytvořit...

Označení projektu:

TE02000103

Odpovědný řešitel:

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D., řešitel za VUT prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.

Doba trvání:

2014 - 2019

Poskytovatel:

TAČR

Centrum inteligentních pohonů a pokročilého řízení strojů (CIDAM)

CIDAM je interdisciplinární výzkumné centrum koncentrující týmy předních výzkumných organizací a renomovaných firem v oblasti mechatroniky. Centrum zavádí systém dlouhodobé spolupráce ve výzkumu,vývoji a inovacích mezi svými členy a akceleruje transfer znalostí a technologií mezi účastnícími se výzkumnými institucemi a firmami. CIDAM otevírá nové výzvy ve výzkumu výkonové elektroniky,pohonů/aktuátorů, řízení strojů a složitých mechatronických...

Označení projektu:

TE01020197

Odpovědný řešitel:

prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., řešitel za VUT prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.

Doba trvání:

2012 - 2019

Poskytovatel:

TAČR

Centrum Aplikované Kybernetiky 3

Centrum aplikované kybernetiky 3 navazuje na předchozí centrum podporované projekty LN00B096 a 1M0567. Koncentruje špičkové výzkumné a aplikační kapacity veřejného a soukromého sektoru za účelem dlouhodobé spolupráce. Vytvoří nové výsledky v oblasti modelování a řízení výroby, distribuce a konverze elektrické energie, v oblasti inteligentní interakce člověk-stroj, v oblasti strojového vnímání a analýzy obrazů a poskytne nové optimalizační...

Označení projektu:

CZ.1.07/2.3.00/30.0005

Odpovědný řešitel:

Ing. Lucie Tomešová, řešitel za VUT Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D.

Doba trvání:

2012-2015

Poskytovatel:

MŠMT

Podpora tvorby excelentních tymů mezioborového výzkumu na VUT

Hlavním cílem tohoto celouniverzitního projektu je podpořit tvorbu excelentních týmů na VUT v Brně zapojením nových spolupracovníků z jiných institucí do činnosti výzkumných a vývojových týmů na postdoktorandských pozicích na VUT v Brně s důrazem na internacionalizaci, multidisciplinaritu, intersektorální mobilitu a spolupráci. Využity a podpořeny jsou především synergie mezi jednotlivými VaV týmy projektů OP VaVpI, které se pohybují v...

Stránky

Ústav automatizace a měřicí techniky, Vysoké učení technické v Brně Technická 3082/12616 00  BrnoČeská Republika IČO: 00216305, tel.: +420 5 4114-6411