Vysoké učení technické v Brně, FEKT

Jste zde

Projekty

Označení projektu:

P103/10/0647

Odpovědný řešitel:

doc. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.

Doba trvání:

2010 - 2013

Poskytovatel:

GAČR

Inteligentní algoritmy prediktivního a robustního řízení elektrických pohonů

Pohony se střídavými třífázovými motory nacházejí stále větší uplatnění jak v průmyslu, tak i malých domácích spotřebičích. V řadě případů jsou kladeny vysoké požadavky na přesnost a kvalitu regulace pohonu. Tyto případy jsou pak tradičně založeny na variantách vektorového řízení případně přímého řízení momentu. I když tyto algoritmy dosahují dobrých výsledků, jejich nevýhodou je značná...

Označení projektu:

102/06/0949

Odpovědný řešitel:

doc. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.

Doba trvání:

2006 - 2008

Poskytovatel:

GAČR

Algoritmy inteligentního řízení elektrických pohonů s indukčními a synchronními motory

Pohony založené na asynchronních motorech a synchronních motorech s permanentními magnety nacházejí stále větší uplatnění v průmyslových aplikacích a to i v takových oblastech, které byly dříve doménou pohonů se stejnosměrnými motory. Metody řízení obou typů motorů jsou známé. Problémem však zůstává skutečnost, že pro precizní řízení jak asynchronních tak synchronních motorů musí být známé...

Označení projektu:

1M0567

Odpovědný řešitel:

Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr.h.c.

Doba trvání:

2005-2011

Poskytovatel:

MŠMT

CAK - Centrum aplikované kybernetiky

Centrum soustředí národní výzkumný potenciál v oboru aplikované kybernetiky v oblastech,které jsou prioritou Národního programu výzkumu. Projekt podpoří návaznost zavedených výzkumných týmů univerzit a Akademie věd na pružné, malé, české průmyslové firmy. Výzkum zahrne široké spektrum činností od badatelské, přes aplikační až po průmyslovérealizace. To umožní českým firmám realizovat výsledky výzkumu ještě dříve, než budou publikovány. Současně...

Označení projektu:

270693-2

Odpovědný řešitel:

prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.

Doba trvání:

2013 - 2014

Poskytovatel:

FP7

MotorBrain - Nanoelectronics for Electric Vehicles Intelligent Failsafe PowerTrain

Projekt MotorBrain je zaměřen na vývoj nových technologií pohonu a konceptů řízení bezpečného a vysoce efektivního pohonného agregátu pro elektrické automobily třetí generace.

Označení projektu:

SEG

Odpovědný řešitel:

Karel Horák


Poskytovatel:

VUT

Vizuální systém pro hodnocení segregací

Hodnocení materiálové nehomogenity u kotoučů s vyválcovanými dráty.

Označení projektu:

BAD

Odpovědný řešitel:

Ing. Petr Honzík, PhD.

Doba trvání:

2009-2012

Poskytovatel:

GAČR

Bezpečnost automobilové dopravy

Projekt Bezpečnost automobilové dopravy (BAD) se zabývá vývojem metody pro detekci poklesu pozornosti řidiče a vyhodnocením vlivu komunikačních technologií pro vozidla (C2X) na bezpečnost a plynulost silničního provozu. V rámci řešení byl vytvořen dopravní simulátor TRASI, který umožňuje jednotnou simulaci dopravy a komunikace mezi vozidly, obsahuje původní model šíření informací v komunikačních sítích pro vozidla. Byl vytvořen...

Označení projektu:

MSM0021630529

Odpovědný řešitel:

prof.Ing.Pavel Jura, CSc.

Doba trvání:

2007-2011

Poskytovatel:

MŠMT

Stránky

Ústav automatizace a měřicí techniky, Vysoké učení technické v Brně Technická 3082/12616 00  BrnoČeská Republika IČO: 00216305, tel.: +420 5 4114-6411